Chairmen's Council

The Chairmen's Council is consisted of the Chairman, the Vice-Chairmen and Secretary-General of the Standing Committee of the National People's Congress (NPC).

The Chairmen's Council handles the important day-to-day work of the NPC Standing Committee.

 

Members of the Chairmen's Council of the Twelfth National People's Congress

Chairman

Zhang Dejiang

Vice-Chairmen

Li Jianguo                                       Wang Shengjun

Chen Changzhi                                  Yan Junqi

Wang Chen                                       Shen Yueyue

Ji Bingxuan                                      Zhang Ping

Qiangba Puncog                                 Arken Imirbaki

Wan Exiang                                       Zhang Baowen

Chen Zhu

Secretary-General

Wang Chen