Special Committees

Members of the Internal and Judicial Affairs Committee of the 12th National People's Congress

Chairman

Ma Wen

Vice-Chairpersons

Bai Jingfu

Wang Yifu  

Deng Changyou

Qin Guangrong

Zhao Zhengyong

Qiang Wei

Zhang Yi

Li Shenming

Chen Xiurong(female)

Wang Shengming 

Su Hui(female)

He Yehui(female)

Members

Wang Naikun(female)

Wang Ercheng

Wang Qijiang

Wang Jinliang

Liu Li(female)

Li Jiang

Li Huidong

Li Lu

Zhang Tao

Zheng Gongcheng

Zhao Kai

Hong Jiansheng

Mo Wenxiu(female)

Han Xiaowu