Special Committees

Members of the Foreign Affairs Committee of the 12th National People's Congress

Chairperson

Fu Ying(female)

Vice-Chairpersons

Chi Wanchun

Liu Xiaojiang

Xiu Fujin

Wang Xiaochu

Zhao Shaohua(female)

Cao Weizhou

Zhao Baige(female)

Chen Fengxiang

Guo Lei

Members

Ma Zehua

Wang Songhe

Li Yihu

Yang Jianting

Chen Xiaogong

Gao Zhiguo

Jing Wenchun

Lu Jianping